POKLÁDKA DO TRÁVNIKA

Hierba-text

 

 

Vhodná pre plochy a prístupy na záhradu, k bazénom, ako aj samostatne ležiace plochy. Kvôli lepšej možnosti kosenia trávy v okolí dlažby je vhodné dlažbu zapustiť do trávnika s použitím drenáže vo forme kameňa, štrku, či ostrého piesku.

+

Inštaláciu do trávnika najlepšie znázorňuje nasledujúce video: