POKLÁDKA DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA

Piedras-text

 

 

Vhodná pre plochy a prístupy na záhradu, k bazénom, ako aj samostatne ležiace plochy vyplnené dekoračným kameňom. Daná dlažba sa ukladá do kameňa, či štrku bez akejkoľvek fixácie.

+2

Inštaláciu do štrku najlepšie znázorňuje nasledujúce video: